Horst Schröder: De första serierna: Dagspresserier i USA från sekelskiftet till 30-talet (1981)

Image

Horst Schröder: Framtiden i serierutor: Science fiction-serier i USA, Frankrike och England (1981)

Image