Horst Schröder: De första serierna: Dagspresserier i USA från sekelskiftet till 30-talet (1981)

Image